Director artistic
Director General Adjunct
Director Economic – Marketing
Director Tehnic
Șef Serviciu Dramaturgie
Șef Serviciu Actori
Șef Serviciu Promovare și Marketing
Șef Serviciu Producție
Șef Serviciu Tehnic
Șef Serviciu Administrativ
Secretar literar
Secretar literar
Secretar literar
Șef Birou Juridic - Resurse Umane
Șef Birou Financiar Contabil
Responsabil Achiziții Publice
Auditor Public Intern